Despre mine

CHITAC MIHAELA MARILENA

poet, artist plastic, traducator

Blogs Home » Litere » Literatura » cheia visului

cheia visului

Jurnal de creaţie. Eseu, poezie. Exerciţiu de limbaj. Omagiu adus creatorului care îşi extrage seva deopotrivă din imaginar şi din real. Apologie a vieţii ca vis.

Articole Blog

01. PEISAJ SURREALIST - Jan 23, 2019 12:41:00 PMpupe închise în pupileeliberând efemeridecuvânt dospit în sipetdincolo de zidtrezită conștiința colectivșuier de fluiernervul ațipittresare-n somn zvâcnind intempestivscânteie scăpărată fără vinălacrima lunii de cleștarcu inima sorbită din paharlumina lunii ninsăde vârcolaci atinsăprea-plină cade grea

© Mihaela Chițac, 2019
02. CARCASĂ - Jan 23, 2019 10:29:00 AM


car o carcasă după mine o cazemată de țestoasăiar excrescența de ivoriucu ivăr greu se-închide-n sineșanțul de apă împrejurpuntea spre lume ridicatăturnul de fildeș mă fereștede intruziunea imediatăresimt iluzia că mergdeși mă simt împiedicată

© Mihaela Chițac, 2019


03. HAZARD - Jan 23, 2019 8:26:00 AM


ovale sau lanceolate frunzele cad pe caldarâme un hazardcâte rămân și câte ardîntr-un foc buncâte dispar în vâlvătaieși câte îngheață tunrotunde frunze se desprindzimțate frunzese aprindla revedererămas bun
© Mihaela Chițac, 2019

04. PEPITE - Jan 22, 2019 7:22:00 PM


râul rămuroscu brațe sucite adună-n copaiemaldăr de pepitesclipitoare droaielucitoare ploaietărâmul lemnosmeandre răsucitedevorează maluricapătă în plauriputeri înzecite

© Mihaela Chițac, 2019
05. VAMĂ - Jan 22, 2019 7:02:00 PM

fața înfășuratăîn năframăe iarnă iarși cerul cere vamăvamă de viseinterzisefram, urs polartrăiește-n paradise freamăt de iarnăfiare hăituitecornul provoacă larmăzăpada scânteiazăîn forme dăltuitede-o mână înghețatăcodrul aduce jertfădepune albă jerbăîn straturi circumscrisevânatul se ascundeîn vizuini închise
curândun foc infam topește neaua-n palmăiar primăvaraverde salbăla gâtul veriiîși atârnă mieii
© Mihaela Chițac, 2019

06. DE TOAMNĂ - Jan 21, 2019 3:14:00 PM

maramă de aramăîmbracă toamnaroșcate inflexiuniaruncă blanavulpilor uciseabandonată armazace ruginităalura receprivirea rătăcităstrăpunge dioramadespădurește dealuldezgolește coamaa gol sună pădureaumbroasă de foioasefrigul destramă tramarupe armăturavântură vântulfrunzele-înfoiateînsămânțeazăpatima și ura© Mihaela Chițac, 2019


07. ORBITOR - Jan 21, 2019 11:21:00 AM

septentrionale serpentine
săpate-n munte
culmi divine
în zbor de pasăre sinuos
cu ochi opalescent seros
scrutez din înălțimi
de sus în jos
lucruri mărunte
infantile
straniu mărite
prin lentile
călătorind către niciunde
lunecător spre mii de puncte
albul zăpezii orbitor
razant perete de lumină
ferestrele deschise dor
țintesc o pradă ebenină
de la-nălțime salt amețitor
pe aripi de condor cobor
© Mihaela Chițac, 2019
08. CASCADĂ - Jan 21, 2019 10:27:00 AM

înspumate ape
fete certărețe
varsă din urcioare
de pe stânci semețe
gâlgâieli de râset
toarnă în cascadă
șuvoaie lichide
aruncă din vadră
fără ostenire
curg în cavalcadă
de a lor menire
fac râzând paradă
se pare că nimeni
nu le stă în cale
glasuri îndrăznețe
răsună în vale
pulsul lor năvalnic
iese din tipare
un muget năprasnic
scapă din vâltoare
© Mihaela Chițac, 2019


09. RĂTĂCIREA ROCII - Dec 20, 2018 1:29:00 PM

fiare asmuțitevârfuri ascuțite platoșă solzoasăarmă voluptuoasăstâncile-împietritețărmuri adormitestraturi peste straturi se pun în mișcaredescriind flic-flac-uricu apă de marecotropind uscaturile udă s-audă umedă chemare valuri rotocoalepe maluri târcoaleîn mediul acvaticțipătul dispare strigătul atavic de amenințarecărări pietruiteuitând rătăcirea rocii răvășitede îmbrățișare
© Mihaela Chițac, 2018

10. IMPOSTURĂ - Dec 17, 2018 7:44:00 PM

minte de meduzătransparență difuzărost fostoare când,cum am fost?irosită prezențăîntr-o lungă absențăLOSTopunând rezistențăîntre rugă și postbântuind înghețatălumea mea nevisată,apariție, GHOSTabstrasă, abstractă,nici vie, nici moartăsuspendată, informădevorată de normăblestemată rutinăființă adusăîn comă indusăprădată, sedusăorbită și smulsăde pe șine sărităretrasă, smintităuitată de mineîn trai compromislunecând spre abisaproape-înghițităde-un balaur barbarbălos și bizarsetos de iubirem-am trezit din neștireîntr-o eră post-urădin a mea imposturăam trezit,mi-a trezitconștiința de sine
© Mihaela Chițac11. LA-LU LA-LI LA LUNA - Feb 6, 2018 2:33:00 PM

la-lu la-li la lunala-la la-lei întrunatot bântuind coclauricu știme și balaurirapsozi și menestrelila-li la-lu la-leiîși încordează strunaca Luna nu-i niciunade vârcolaci atinsăcând rece-i, când încinsăun exorcist adastăs-o scape de năpastămagia îi rosteascăde rele s-o fereascădescântecul de dorsă-l murmure ușors-o vindece agheasmasă fugărească iazmasă plece pe pustiucât nu e prea târziula-li la-lu la-laa-u u-ă u-ala lună o cățeaîși plânge dragosteao lacrimă prelinsăpe raza lunii ninsălumină de cleștarîn ochi de chihlimbar

© Mihaela Chițac, 2018
12. PLUS MINUS PULS - Jan 7, 2018 6:56:00 PM

străluminări din depărtări în depărtări desferecări un zeu intrus Deus dedus electric puls zori și apus într-un impuls trupul sedus un pact impus în somn indus lestul depus plus minus pulsIisus e sus / je suis Jésusje t’aime / moi non plus
© Mihaela Chițac, 2018


13. UMBRA ILUZIEI - Jan 6, 2018 8:50:00 PM
la Theatrum Mundi contemplânddestinul muritorului de rândademenit pe drumul șerpuindde foaie verde măr domnesc
o pajură votivă străjuindefigia unui cap împărătescumbra iluziei pe aversdeschide aripi spre revers
un ornic bate mai intenscu acele plecate-n sens inverspendulul oscilează între lumise prăbușește tragic de pe culmi
schimb de monedă între vers
și clipe rătăcite-n univers
© Mihaela Chitac, 2018


14. JOC - May 18, 2017 2:08:00 PM
mă trec, mă întreculmii mă petrecmă fac, mă prefacîn pulbere, praf
jocul e întrecereîn locul de trecere
loc ghicit în ghiocghicitoare iocbabe se întorcfuioarele torc
un urcior cu toartecu viața pe moarte pe tărâm călcândrostul încălcând
evocând provocadesea dejocuneltirea sorții răsuflarea morțiimă încing la jocfără echivoc
inelul anousub piatră cavouînchide profeticcercul meu ermetic
ființa ce-i nudăîn ascuns ascundăoul cu noroc ivit la soroc

© Mihaela Chițac, 2017
15. MIRĂ MIRE MIM - Mar 12, 2017 6:18:00 PM
miră mire mimmiracol intimmirific, sublimminimum infim
omul anonim cu mină de mimmimează ingratun mire mirat
mireasă, bărbatmimetism furatmagnetism curatmiros repetat
mir înmiresmat binecuvântatmireasmă, zefirmiraj, elixir

© Mihaela Chițac, 2017
16. BRO-CO-CROC - Mar 7, 2017 7:49:00 PM
Bro-co-croc, cântec, baladă,Broaștelor o serenadă.Boi-de-baltă, ape caldeȘi prințese de smaralde.
O cohortă de naiade,Apariții travestite.Plutitoarele iscoadeCoboară printre răchite.
Hoaștele se zbat în lațuriÎncurcând mătasea broaștei.Brotacii aruncă nadăVor să fure o ocheadă.
Zornăind zur-zur din lanțuri,Racii se întrec în danțuri.Carapacele își poartăSub lumina din înalturi.
Un escroc, fără tăgadă, A urcat pe promenadăSă cânte luna măiastrăDe pe limba lui de iască.
Bro-co-croc, broaștele saltă!Boi-de-baltă, apa-i caldă.Când orăcăie împroașcăStropi de cer în noaptea albă.

© Mihaela Chițac, 2017


17. DENIM - Dec 2, 2016 7:30:00 PM
în blugii denim purtați anonim un vag ins infim intubat intim spirit animal infinitezimal inițiat în lojă mugure de ojă într-o coajă roză exfoliaz-o poză cu cracluri virgine însemne fragile
© Mihaela Chitac, 2016

18. PESTE URBE - Dec 2, 2016 5:44:00 PM


profeția-i surdă fantasma absurdă prin orașe umblă iscoadă imundă siluetă nudă hâdă și zăludă tremurândă umbră frântă în penumbră teroarea incumbă atmosfera sumbră în boarea de undă aburii abundă ninge peste urbe cenușă de turbă© Mihaela Chitac, 2016

19. GÂNDĂCIT - Nov 29, 2016 8:03:00 PM

gândul gândăcitcu parfum de nalbăparc-a zgândăritgândacii din iarbăm-au descoperitgândăcind în barbădornici de iubitmă gâdilă-n talpăunii-au îndrăznitsă-mi caute-n palmăalții s-au căznitputerea să-mi soarbăm-au ademenitdragostea e oarbă© Mihaela Chitac, 2016
20. ORGANZA - Nov 29, 2016 7:52:00 PM
ard în limbi de staniuflăcări de organzaluciul apei straniu însăși aroganțatoană de muiere toată numai mierescânteie ce rupeîn inimi irupe logodnă, inele șiruri de mărgelepuzderie de stele arzânde ghizdelestea zăgăzuită de-un scai vămuită vinețiu ciulinulrevărsând prea-plinulîn spațiul de vinăars de luna plină

© Mihaela Chitac, 2016
21. POEZEE-POEZIE-POEZEE… - Oct 11, 2016 7:50:00 PM


Poezie-poezee
Nadă pentru ochi de zee
Pe-o câmpie elizee
Suflată de alizee
Unde zboară cozi de zmeie
Reverie ce scânteie
În veșminte de femeie
Poezie-poezee… 

Poezee-poezie
E boare, euforie
Rostire-scamatorie
Un truc, o vrăjitorie

Scânteie de erezie
Sclipire de frenezie
Fascinație, fantezie
Poezee-poezie…


© Mihaela Chitac, 2016
22. MĂIASTRĂ - Oct 8, 2016 8:38:00 AM
Nopți întregi de-a rândul

Îmi tună sub coastă
Mă fulgeră gândul
Îmi ninge-n fereastră
Îmi seacă avântul
Inima sihastră
Îmi smulge veșmântul
Mareea albastră
Îmi fuge pământul
Mă suie pe-o creastă
Îmi treieră cântul
Pasărea măiastră
Vântură avântul
Patima nefastă
Îmi smulge cuvântul
Pe pustii adastă

© Mihaela Chitac, 2016
23. NESTĂPÂNITĂ - Oct 6, 2016 10:29:00 AM

Pst, vânzătoarea de inimi

Înstăpânindu-se-n mine
Vinde emoții fragile
Din interspații nubile
Domesticind anodine
Căi neumblate – virgine
Nestăpânite de nimeni
Devoalate de himen
Lumina-nchisă-n lumen
Învoltă pornește-n lume
La vânătoare de inimi

© Mihaela Chitac, 2016
24. CERULEUL - Oct 4, 2016 3:49:00 PM


Cer setos, înlăcrimat
Stropi de cer încețoșat
Cer pigment pulverizat
Pentru cerul deprimat
Cercul s-a cutremurat
Ochiul cerului turbat
În bulbuci s-a bulbucat
Ceruleul marmorat
În auz a explodat
Un havuz vag irizat
Audibilul căscat
După ploaie a iscat
Ceruleu înviorat

© Mihaela Chitac, 2016
25. FLAMA VIOLETA - Sep 25, 2016 5:43:00 AMFlama Violeta Dama
Luminează panorama
Câmpului mov de lavandă
Pe-o cămașă de olandă
Ea împrăștie de-a valma
Violetele de Parma


Violetă-i e marama
Strălucește ca arama
Arșiței verii ofrandă
Cu flori prinse în ghirlandă
Prin magie trece vama
Flama Violeta Dama

© Mihaela Chitac, 2016